On Jul 19, 2018

John Burns

Làm việc với Viva Foods là một phần thú vị trong việc phát triển Trường Quốc tế ACG Việt Nam. Từ ngày đầu tiên tôi đã tìm thấy nhà bếp, quán ăn tự phục vụ và đội ngũ quản lý để làm việc cùng.

Related Recipes