Tiệc nhà hàng - khách sạn
Tiệc nhà hàng - khách sạn

Tiệc nhà hàng - khách sạn

Cung cấp dịch vụ thực phẩm đẳng cấp thế giới và các dịch vụ hỗ trợ cho những người ở cơ quan và trường học. Chúng tôi thực hành một cam kết duy nhất để xây dựng cơ thể mạnh mẽ, tâm trí sắc bén, và thiết lập nền tảng cho một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh hơn. Khi khách hàng hợp tác với chúng tôi, họ sẽ nhận được dịch vụ tận nhà hàng ngày tốt nhất có thể từ các nhóm có động lực và được đào tạo tại chỗ, cũng như sự hỗ trợ của một loạt các chuyên gia:
•     HSE: đội ngũ sức khỏe, an toàn và môi trường có tay nghề cao;
•     Con người: các nhóm ẩm thực đoạt giải thưởng và chuyên gia dinh dưỡng đủ điều kiện;
•     Đổi mới: các nhà tiếp thị có kinh nghiệm sử dụng thông tin chi tiết hàng đầu trong ngành để phát triển các dịch vụ cung cấp thực phẩm và dịch vụ;
•     Mua: nhà sản xuất và nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất